Waktu BLOK 1 – Tingkatan 1 BLOK 2 – Tingkatan 2
Isnin – Khamis Jumaat Isnin – Khamis Jumaat
1 1.20 – 1.50 2.20 – 2.50 1.20 – 1.50 2.20 – 2.50
2 1.50 – 2.20 2.50 – 3.20 1.50 – 2.20 2.50 – 3.20
3 2.20 – 2.50 3.20 – 3.50 2.20 – 2.50 3.20 – 3.50
4 2.50 – 3.20 3.50 – 4.10   REHAT 2.50 – 3.20 3.50 – 4.20
5 3.20 – 3.50 4.10 – 4.40 3.20 – 3.50 4.20 -4.40        REHAT
6 3.50 – 4.10   REHAT 4.40 – 5.10 3.50 – 4.20 4.40 – 5.10
7 4.10 – 4.40 5.10 – 5.40 4.20 – 4.40   REHAT 5.10 – 5.40
8 4.40 – 5.10 5.40 – 6.10 4.40 – 5.10 5.40 – 6.10
9 5.10 – 5.40 6.10 – 6.40 5.10 – 5.40 6.10 – 6.40
10 5.40 – 6.10   5.40 – 6.10  
11 6.10 – 6.40   6.10 – 6.40

* – Isnin: waktu terakhir adalah waktu perhimpunan.