PMR 2013

SPM 2013

Carian

JADUAL PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPPA) SPM 2011

JADUAL PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPPA) SPM 2011

Hari / Masa

Mata pelajaran

Tempoh

Masa

Kelas Terlibat

Selasa

6/9/2011

Bahasa Melayu 2

Rehat

Bahasa Melayu 1

2 jam 30 min

20 min

2 jam 15 min

7.50 – 10.20

10.30 – 10.50

10.55 – 1.10

Semua

 

Semua

Rabu

7/9/2011

Bahasa Inggeris 2

Rehat

Bahasa Inggeris 1

2 jam 15 min

20 min

1 jam 45 min

8.00 – 10.15

10.30 -10.50

11.15 – 1.00

Semua

 

Semua

Khamis

8/9/2011

Matematik 2

Rehat

Matematik 1

2 jam 30 min

20 min

1 jam 15 min

7.50 – 10.20

10.30 -10.50

11.45 – 1.00

Semua

 

Semua

Jumaat

9/9/2011

Sejarah 2

Rehat

Sejarah 1

2 jam 30 min

20 min

1 jam

7.40 – 10.10

10.10 – 10.30

11.20 – 12.20

Semua

 

Semua

Isnin

12/9/2011

Tasawwur Islam 2

Latih Tubi ( B. Melayu 2 )

Rehat

Tasawwur Islam 1

Latih Tubi ( B. Melayu 1 )

2 jam 30 min

2 jam 30 min

20 min

1 jam 15 min

2 jam 15 min

7.50 – 10.20

7.50 – 10.20

10.30 – 10.50

11.45 – 1.00

10.55 – 1.10

Ambil Tasawwur

Semua

 

Ambil Tasawwur

Semua

Selasa

13/9/2011

Pendidikan Moral

Pendidikan Islam 1

Rehat

Pendidikan Islam 2

2 jam 30 min

2 jam

20 min

1 jam 40 min

7.50 – 10.20

8.20 – 10.20

10.30 – 10.50

11.20 – 1.00

Pelajar bukan Islam

Pelajar Islam

 

Pelajar Islam

Rabu

14/9/2011

Mat. Tambahan 2

Latih Tubi ( Matematik 2 )

Rehat

Mat. Tambahan 1

Latih Tubi ( Matematik 1 )

2 jam 30 min

2 jam 30 min

20 min

2 jam

1 jam 15 min

7.50 – 10.20

7.50 – 10.20

10.30 – 10.50

11.00 – 1.00

11.45 – 1.00

A,B,C,D,E,F,G,P,V

L, M, Q

 

A,B,C,D,E,F,G,P,V

L, M, Q

Khamis

15/9/2011

Fizik 2

Sains 2

Rehat

Fizik 1

Sains 1

2 jam 30 min

2 jam 30 min

20 min

1 jam 15 min

1 jam 15 min

7.50 – 10.20

7.50 – 10.20

10.30 -10.50

11.45 – 1.00

11.45 – 1.00

A,B,C,D,E,F,P

G,L,M,Q,V

 

A,B,C,D,E,F,P

G,L,M,Q,V

Jumaat

16/9/2011

HARI MALAYSIA

Isnin

19/9/2011

Biologi 2

Teknologi Maklumat

Latih Tubi (Ekonomi Asas 2)

Rehat

Biologi 1

2 jam 30 min

2 jam 30 min

2 jam

20 min

1 jam 15 min

7.50 – 10.20

7.50 – 10.20

8.20 – 10.20

10.30 – 10.50

11.45 – 1.00

A,B,C,D,E,F

M,P

G,L,V

 

A,B,C,D,E,F

Selasa

20/9/2011

Perdagangan 2

Biologi 3

Rehat

Fizik 3

Perdagangan 1

2 jam

1 jam 30 min

20 min

1 jam 30 min

1 jam 15 min

8.20 – 10.20

8.50 – 10.20

10.30 – 10.50

11.30 – 1.00

11.45 – 1.00

L,Q

A,B,C,D,E,F

 

A,B,C,D,E,F

L,Q

Rabu

21/9/2011

Kimia 2

Ekonomi Asas 2

Rehat

Kimia 1

Ekonomi Asas 1

2 jam 30 min

2 jam

20 min

1 jam 15 min

1 jam 15 min

7.50 – 10.20

8.20 – 10.20

10.30 – 10.50

11.45 – 1.00

11.45 – 1.00

A,B,C,D,E,F,P

G,L,M,V

 

A,B,C,D,E,F,P

G,L,M,V

Khamis

22/9/2011

Kimia 3

Latih Tubi ( Pend. Seni 2 )

Rehat

Latih Tubi (EST 1)

Latih Tubi ( Pend. Seni 1 )

1 jam 30 min

3 jam

20 min

1 jam 15 min

1 jam

8.50 – 10.20

7.30 – 10.30

10.30 – 10.50

11.45 – 1.00

12.05 – 1.05

A,B,C,D,E,F,P

M, Q

 

A,B,C,D,E,F,P

M, Q

Jumaat

23/9/2011

Bahasa Cina 2

Latih Tubi ( B. Inggeris 2 )

Rehat

Bahasa Cina 1

Latih Tubi ( B. Inggeris 1 )

2 jam 15 min

2 jam 15 min

20 min

1 jam 45 min

1 jam 45 min

7.45 – 10.00

7.45 – 10.00

10.10 – 10.30

10.35 – 12.20

10.35 – 12.20

Ambil Bahasa Cina

Semua kecuali ambil B. Cina

 

Ambil Bahasa Cina

Semua kecuali ambil B. Cina

Isnin

26/9/2011

Latih Tubi ( Sejarah 2)

Rehat

Latih Tubi (Mat.Tambahan 1)

Latih Tubi (Perdagangan 2)

2 jam 30 min

20 min

2 jam

2 jam

7.50 – 10.20

10.30 – 10.50

11.00 – 1.00

11.00 – 1.00

Semua

A,B,C,D,E,F,G,P,V

L, Q

Selasa

27/9/2011

Prinsip Perakaunan 2

Rehat

Prinsip Perakaunan 1

2 jam 30 min

20 min

1 jam 15 min

7.50 – 10.20

10.30 – 10.50

11.45 – 1.00

A,B,C,D,E,F,G,L,V

 

A,B,C,D,E,F,G,L,V