PMR 2013

SPM 2013

Carian

Objektif RIMUP

Objektif pertandingan ini adalah untuk:

  • Melahirkan individu yang seimbang dari segi rohani, jasmani, intelek dan emosi.
  • Membentuk insan yang mahir berkomunikasi, bekerjasama, berkepimpinan serta mempunyai minda yang cekap dan kreatif sesama ahli mereka.
  • Memberi peluang kepada para pelajar untuk menjadi lebih aktif dalam aktiviti kokurikulum.
  • Mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan pelajar berbilang kaum dan bangsa.
  • Meluaskan ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman para pelajar.
  • Mendalami semangat '1Twelveans 1Malaysia' dalam kalangan pelajar