TINGKATAN 4

MATA PELAJARAN

TERAS /  WAJIB / LAIN

MATA PELAJARAN ELEKTIF NAMA KELAS

TINGKATAN 4

Teras

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sejarah

Pendidikan Islam /  Pendidikan Moral

 

Mata Pelajaran Wajib

Pend. Sivik dan  Kewarganegaraan

Pend. Jasmani dan Pend. Kesihatan

 

Mata Pelajaran Lain

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

EST

SAINS Amiga

Browser

Cyberlink

Delphi

Fizik

Kimia

Biologi

Matematik Tambahan

SAINS TEKNIKAL Explorer

Finnix

Fizik

Kimia

Sains Komputer (SK)

Matematik Tambahan

SAINS PERAKAUNAN Pentium
Fizik

Kimia

Prinsip Perakaunan

Matematik Tambahan

Teras

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Sejarah

Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

 

Mata Pelajaran Wajib

Pend. Sivik dan   Kewarganegaraan

Pend. Jasmani dan Pend. Kesihatan

 

Mata Pelajaran Lain

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

EST

PERAKAUNAN  
Prinsip Perakaunan

Ekonomi

Matematik Tambahan

Genesis
SAINS SOSIAL Lycos
Ekonomi

Perniagaan

Pendidikan Seni Visual

SAINS SOSIAL Oracle
Perniagaan

Pendidikan Seni Visual

TINGKATAN 5

MATA PELAJARAN  

TERAS / WAJIB / LAIN

MATA PELAJARAN ELEKTIF NAMA KELAS

TINGKATAN 5

Teras

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sejarah

Pendidikan Islam /  Pendidikan Moral

 

Mata Pelajaran Wajib

Pend. Sivik dan  Kewarganegaraan

Pend. Jasmani dan Pend. Kesihatan

 

Mata Pelajaran Lain

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

EST

SAINS TULEN Amiga

Browser

Cyberlink

Delphi

Explorer

Fizik

Kimia

Biologi

Matematik Tambahan

SAINS ICT  

Finnix

Fizik

Kimia

Teknologi Maklumat

Matematik Tambahan

SAINS TEKNOLOGI Pentium
Fizik

Kimia

Prinsip Perakaunan

Matematik Tambahan

Teras

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Sejarah

Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

 

Mata Pelajaran Wajib

Pend. Sivik dan   Kewarganegaraan

Pend. Jasmani dan Pend. Kesihatan

 

Mata Pelajaran Lain

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

EST

SAINS SOSIAL  
Prinsip Perakaunan

Ekonomi  Asas

Matematik Tambahan

Genesis
Prinsip Perakaunan

Ekonomi Asas

Perdagangan

Lycos
Teknologi Maklumat

Ekonomi Asas

Pendidikan Seni Visual

Midori
Teknologi Maklumat

Pendidikan Seni Visual

Oracle