TINGKATAN NAMA KELAS MATA PELAJARAN
TERAS WAJIB / TAMBAHAN
1 Pentium (KRK)

 

Amiga

Browser

Cyberlink

Delphi

Explorer

Finnix

Genesis

Lycos

Midori.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Sejarah

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

 

Wajib

Pend. Jasmani dan Pend. Kesihatan

Geografi

Rekabentuk Teknologi  (RBT)

Asas Sains Komputer (ASK)

Pend. Seni Visual

 

Tambahan

Bahasa Cina

Bahasa Tamil

TINGKATAN NAMA KELAS TERAS / WAJIB ELEKTIF
 

2 dan 3

 

 

 

 

Pentium (KRK)

 

Amiga

Browser

Cyberlink

Delphi

Explorer

Finnix

Genesis

Lycos

Midori

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Sejarah

Geografi

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Pend. Seni Visual

Pend. Jasmani dan Pend. Kesihatan

Pend. Sivik dan Kewarganegaraan

Kemahiran Hidup Bersepadu

Kemahiran Teknikal (KT)

Ekonomi Rumah Tangga (ERT)

Bahasa Cina

Bahasa Tamil