Larian Twelveans ini diadakan pada 27 Januari 2018.

Rumah sukan Bluster merangkul juara dalam larian ini.