Program Jom Sihat dijalankan setiap hari Selasa selama 30 minit, untuk meningkatkan kecergasan semua warga Twelveans.